Nesen atstātas
Nesen atrastas
Jaunās grāmatas
Statistika
Grāmatu draugi
Onlainā

Bihbele, tas irr: Deewa svehtee wahrdi, kas preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus peedsimschanas no teem swehteem praweescheem, preezas=mahzitajiem un apustułeem irr sarakstiti.

Izdeva:Anglu un ahrsemju bihbeles beedriba
Izdots:1897
Valoda:Latviešu val.
Lpp skaits:888296
Bihbele, tas irr: Deewa svehtee wahrdi, kas preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus peedsimschanas no teem swehteem praweescheem, preezas=mahzitajiem un apustułeem irr sarakstiti.

Pārdod Maina Vēlas Par grāmatu